Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 Pergamon
Artikel-Nr.: ZEZT100460AIN5020
Hersteller-Nr.: ZT100460AIN5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 9016
Artikel-Nr.: ZEZT100460B1N5020
Hersteller-Nr.: ZT100460B1N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

586,10 € * 450,12 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 Jasmin
Artikel-Nr.: ZEZT10046072N9030
Hersteller-Nr.: ZT10046072N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 8017
Artikel-Nr.: ZEZT100460AYN9030
Hersteller-Nr.: ZT100460AYN9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 Edelweiß
Artikel-Nr.: ZEZT10046067N9020
Hersteller-Nr.: ZT10046067N9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 RAL 7016
Artikel-Nr.: ZEZT100460AWN9020
Hersteller-Nr.: ZT100460AWN9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 Bahama
Artikel-Nr.: ZEZT10046054N5030
Hersteller-Nr.: ZT10046054N5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 3003
Artikel-Nr.: ZEZT100460AON5030
Hersteller-Nr.: ZT100460AON5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 9017
Artikel-Nr.: ZEZT100460B5N5030
Hersteller-Nr.: ZT100460B5N5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 Natura
Artikel-Nr.: ZEZT10046035N5020
Hersteller-Nr.: ZT10046035N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 3000
Artikel-Nr.: ZEZT100460ANN5020
Hersteller-Nr.: ZT100460ANN5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 9010
Artikel-Nr.: ZEZT100460B4N5020
Hersteller-Nr.: ZT100460B4N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 1013
Artikel-Nr.: ZEZT100460AJN9030
Hersteller-Nr.: ZT100460AJN9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 9002
Artikel-Nr.: ZEZT100460B2N9030
Hersteller-Nr.: ZT100460B2N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 Pergamon
Artikel-Nr.: ZEZT100460AIN9020
Hersteller-Nr.: ZT100460AIN9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 RAL 9016
Artikel-Nr.: ZEZT100460B1N9020
Hersteller-Nr.: ZT100460B1N9020

15-30 Tage
Lieferzeit

586,10 € * 450,12 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 Manhattan
Artikel-Nr.: ZEZT100460A8N5030
Hersteller-Nr.: ZT100460A8N5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 9001
Artikel-Nr.: ZEZT100460AZN5030
Hersteller-Nr.: ZT100460AZN5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 Jasmin
Artikel-Nr.: ZEZT10046072N5020
Hersteller-Nr.: ZT10046072N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 8017
Artikel-Nr.: ZEZT100460AYN5020
Hersteller-Nr.: ZT100460AYN5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 Bahama
Artikel-Nr.: ZEZT10046054N9030
Hersteller-Nr.: ZT10046054N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 3003
Artikel-Nr.: ZEZT100460AON9030
Hersteller-Nr.: ZT100460AON9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 9017
Artikel-Nr.: ZEZT100460B5N9030
Hersteller-Nr.: ZT100460B5N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 Natura
Artikel-Nr.: ZEZT10046035N9020
Hersteller-Nr.: ZT10046035N9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 RAL 3000
Artikel-Nr.: ZEZT100460ANN9020
Hersteller-Nr.: ZT100460ANN9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 RAL 9010
Artikel-Nr.: ZEZT100460B4N9020
Hersteller-Nr.: ZT100460B4N9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 1023
Artikel-Nr.: ZEZT100460ALN5030
Hersteller-Nr.: ZT100460ALN5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 9005
Artikel-Nr.: ZEZT100460B3N5030
Hersteller-Nr.: ZT100460B3N5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 1013
Artikel-Nr.: ZEZT100460AJN5020
Hersteller-Nr.: ZT100460AJN5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-L 1148x35x600 RAL 9002
Artikel-Nr.: ZEZT100460B2N5020
Hersteller-Nr.: ZT100460B2N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 Manhattan
Artikel-Nr.: ZEZT100460A8N9030
Hersteller-Nr.: ZT100460A8N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-R 1148x35x600 RAL 9001
Artikel-Nr.: ZEZT100460AZN9030
Hersteller-Nr.: ZT100460AZN9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 Jasmin
Artikel-Nr.: ZEZT10046072N9020
Hersteller-Nr.: ZT10046072N9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-90-L 1148x35x600 RAL 8017
Artikel-Nr.: ZEZT100460AYN9020
Hersteller-Nr.: ZT100460AYN9020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 Edelweiß
Artikel-Nr.: ZEZT10046067N5030
Hersteller-Nr.: ZT10046067N5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
TG-120-060-50-R 1148x35x600 RAL 7016
Artikel-Nr.: ZEZT100460AWN5030
Hersteller-Nr.: ZT100460AWN5030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
1 von 2
 
Topseller
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Artikel-Nr.: ZEZT100460AIN5020
Hersteller-Nr.: ZT100460AIN5020

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Artikel-Nr.: ZEZT100460B1N5020
Hersteller-Nr.: ZT100460B1N5020

15-30 Tage
Lieferzeit

586,10 € * 450,12 € *
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Zehnder Design-Heizkörper Toga Austausch
Artikel-Nr.: ZEZT10046072N9030
Hersteller-Nr.: ZT10046072N9030

15-30 Tage
Lieferzeit

730,99 € * 561,40 € *
 
Angeschaut